Bắt đầu một topic mới

Phân quyền trong Hararetail

Problem:  Tại sao không đăng nhập được vào hararetail để bán hàng ở desktop hoặc mobileĐể phân quyền cho tài khoản bán hàng ở hararetail, phải thao tác phân quyền trong omnipower và rule phân quyền giống với omnipower (tài khoản phải được thêm vào nhóm tài khoản). 

Để cho tài khoản đăng nhập và thao tác được trên hararetail thì nhóm quyền phải có quyển ở những menu sau:

  • Quản lý chung

  • Quản lý đơn hàng 

  • Quản lý khách hàng 

  • Quản lý sản phẩm 

  • Quản lý nhóm sản phẩm 

  • Quản lý địa chỉ

  • Quản lý cấu hình chung

  • Quản lý kênh bán hàng

  • Quản lý kênh bán hàng HaraRetail

  • Chi tiết tồn kho

Lưu ý quan trọng là bắt buộc phải cấu hình địa chỉ thì mới vào retail được.

Tất cả các thao tác phân quyền đều được thực hiện bởi chủ shop.

Một lưu ý nhỏ khi đăng nhập vào hararetail mobile, nếu trường hợp đã phân quyền hết rồi nhưng vẫn không vào được, có thể do app chưa update version mới. Có thể nhờ khách xóa app tải lại app rồi đăng nhập lại.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận