Bắt đầu một topic mới

Kiot Việt

* Lưu ý đối với trường hợp tồn kho đồng bộ không đúng giữa Haravan -KOV: 


Hiện phía KOV có thêm MyKiotViet. Nếu KH có dùng MyKiotVie thì luồng sẽ là:


+ Tồn từ KOV sync lên My kiot ==> từ my kiot sync về HRV

=> Nghĩa là nếu tồn khách báo không đúng thì kiểm tra tồn từ My Kiot so với HRV. Nếu khách hàng không sử dụng mykiot thì team sẽ check lại với kỹ thuật nha. Các trường hợp thường gặp khi kết nối Haravan - Kiot Việt


1. Sản phẩm cùng loại không đồng bộ từ KOV qua HRV

---

Problem: KH có các nhóm sản phẩm bên KOV, nhưng có một số nhóm không được đồng bộ, trong Ứng dụng cũng không báo lỗi gì

  


Reason:  Các sản phẩm trong nhóm này nằm ở tab Hàng hóa cùng loại của 1 nhóm khác do có chung tất cả thuộc tính. Và 1 nhóm sản phẩm được đồng bộ qua rồi thì sẽ không được cập nhật thêm các hàng hóa cùng loại được update sau đó.


Solution: Xuất file nhóm sản phẩm ở KOV được cập nhật trước, ở cột Hàng hóa cùng loại thì clear các giá trị đang không đồng bộ được, sau đó import lại vào KOV và tiến hành đồng bộ 


2. Các trạng thái để Hóa đơn được đồng bộ Hoàn thành ở KOV


      + Trạng thái vận chuyển: Đã giao hàng

      + Trạng thái COD: Đã thu

      + Trạng thái thanh toán: Đã thanh toán


** Lưu ý: Để Phiếu đặt hàng thành Hóa đơn: chỉ cần xử lý giao hàng (không phân biệt Phương thức thanh toán bằng COD, hay chuyển khoản ngân hàng,...)


Ticket tham khảo:  https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/99601 


3. Lỗi đồng bộ thông tin đơn hàng sang Kiotviet Lỗi đồng bộ KOV xuất hiện sản phẩm product không xóa. 


Vấn đề:  Sản phẩm có đồng bộ từ KOV và HRV , tồn kho vẫn đồng bộ, nhưng khi có phát sinh đơn hàng sản phẩm bị báo product HRV-khong-xóa. Nguyên nhân: Do lúc đơn hàng đồng bộ sang KOV, sản phẩm đó tại KOV tồn kho đang là 0 và khách không chọn "cho phép bán hàng khi hết tồn kho" nên sẽ sinh ra đơn hàng với sản phẩm product không xóa 

Giải pháp: Khách hàng đăng nhập tài khoản chủ shop, ở mục thiết lập cửa hàng ở KOV, chọn vào "cho phép đặt hàng khi hết tồn kho" 


4. Không đồng bộ được số tiền khách hàng đã trả


Vấn đề: Đơn hàng không đồng bộ giá tiền khách hàng đã trả. Mặc dù xử lý đơn hàng tại Haravan xong hết rồi ( thanh toán, giao hàng, thu hộ COD).


Giải pháp: Kiểm tra lịch sử xem nhân viên có thao tác gì lên đơn hàng ở Kiotviet không?
Nếu nhân viên thao tác thì hệ thống sẽ không đồng bộ nữa.


Ví dụ:


User Online này hoàn thành đơn hàng mà không nhập số tiền khách đã trả. Nên HD vẫn cho hoàn thành đơn với giá 0đ.

image


5. Rule đồng bộ tồn kho giữa Haravan và Kiotviet: 


1. Tồn kho cơ bản tại Haravan kết nối đa chi nhánh thì kho phụ sẽ lấy số khả dụng = tồn - đặt cộng với số tồn kho chính để đồng bộ về Haravan.


2. Nếu kết nối KOV với Haravan đa chi nhánh

- Kho chính KOV- kho chính HRV => đồng bộ số tồn

- Kho phụ KOV- Kho phụ HRV => đồng bộ số khả dụng6. Đã xử lý giao hàng tại HRV nhưng không đồng bộ tạo Hóa đơn tại KOV


Theo bản cập nhật mới nhất ngày 22/07/2020 từ KiotViet, người dùng đang sử dụng ứng dụng KiotViet trên nền tảng Haravan để đồng bộ dữ liệu, cần thực hiện thao tác “Cho phép” truy xuất thông tin trên KiotViet. Việc này nhằm đảm bảo quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cho khách hàng.  


Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Bắt đầu từ 03/02/2020 bên Kiotviet sẽ không hỗ trợ đồng bộ thông tin Phường Xã trong đơn hàng nữa.


Cụ thể:  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/issues/2290 

Thông tin người giao chỉ cập nhật ở hóa đơn không cập nhật trong phần phiếu đặt tại Kiotviet


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận