Bắt đầu một topic mới

Kiot Viet

Sản phẩm cùng loại không đồng bộ từ KOV qua HRV

Credit: Phương Trâm

---

Problem: KH có các nhóm sản phẩm bên KOV, nhưng có một số nhóm không được đồng bộ, trong Ứng dụng cũng không báo lỗi gì

 


Reason:  Các sản phẩm trong nhóm này nằm ở tab Hàng hóa cùng loại của 1 nhóm khác do có chung tất cả thuộc tính. Và 1 nhóm sản phẩm được đồng bộ qua rồi thì sẽ không được cập nhật thêm các hàng hóa cùng loại được update sau đó.


Solution: Xuất file nhóm sản phẩm ở KOV được cập nhật trước, ở cột Hàng hóa cùng loại thì clear các giá trị đang không đồng bộ được, sau đó import lại vào KOV và tiến hành đồng bộ lại:


 

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.