Bắt đầu một topic mới

Knowledge Foundation_Tồn kho

 1. Giá trị tồn (Onhand Quantity): số lượng tồn kho của sản phẩm.
 2. Giá trị đặt hàng (Committed Quantity),cụ thể
  1. Số lượng sản phẩm nằm trong đơn hàng chưa hoàn tất, cụ thể đơn hàng:
  2. Số lượng sản phẩm được ghi nhận cho kho xuất sau khi tạo phiếu điều chuyển nhưng chưa Xác nhận xuất.
 3. Giá trị không khả dụng (Incoming Quantity), là số lượng 
  1. Số lượng sản phẩm ghi nhận ở phiếu mua (Trạng thái: Chưa nhận hàng)
  2. Số lượng được ghi nhận cho kho nhận khi phiếu điều chuyển được đã được xuất nhưng chưa được nhận.
 4. Giá trị khả dụng (Available Quantity): giá trị còn lại sau khi lấy giá trị tồn trừ cho giá trị đặt.
  Số Khả dụng ảnh hưởng đến việc đặt hàng của Khách mua hàng. Cụ thể
  • Nếu Nhà bán hàng không cho phép đặt hàng khi hết hàng: Khách mua hàng KHÔNG THỂ đặt hàng khi số Khả dụng <= 0.
  • Nếu Nhà bán hàng cho phép đặt hàng khi hết hàng: Khách mua hàng vẫn có thể đặt hàng bất kể số Khả dụng là bao nhiêu.

---

Ví dụ:

 • Trạng thái sản phẩm đang có tồn = 5 => khả dụng = 5
 • Đơn hàng đặt 2 sản phẩm

Đơn hàng 

Lịch sử tồn kho:

Giao hàngThanh toánCODLoại phiếuTồnĐặtKhông khả dụngKhả dụng
ChưaChờ xử lý / Đã thanh toánxBán hàng-2--
Chờ lấy hàng /  Đang đi lấy / Đang giao hàng / Đã giao hàng / Chờ chuyển hoàn / Chuyển hoàn / Không gặp khách / Hủy giao hàngChờ xử lý / Đã thanh toánChưa nhận / Không / Đã nhậnGiao hàng-2-2--
//Đã nhập trả//Trả hàng2---


Chi tiết tồn kho:

Giao hàngThanh toánCODTồnĐặtKhông Khả dụngKhả dụng
ChưaChờ xử lý / Đã thanh toánx5203
Chờ lấy hàng /  Đang đi lấy / Đang giao hàng / Đã giao hàng / Chờ chuyển hoàn / Chuyển hoàn / Không gặp khách / Hủy giao hàngChờ xử lý / Đã thanh toánChưa nhận / Không / Đã nhận3003
//Đã nhập trả//5005

---

Phiếu điều chuyển

Lịch sử tồn kho

Trạng tháiKhoTồnĐặtKhông khả dụngKhả dụng
Chưa xuất hàngKho xuất-2--
Đã xuất hàngKho xuất-2-2--
//Kho trung gian2---
//Kho nhập--2-
Đã nhập hàngKho trung gian-2---
//Kho nhập2--2-


Chi tiết tồn kho

Trạng tháiKhoTồnĐặtKhông khả dụngKhả dụng
Chưa xuất hàngKho xuất5203
Đã xuất hàngKho xuất3003
//Kho trung gian2002
//Kho nhập0020
Đã nhập hàngKho trung gian0000
//Kho nhập2002
//Kho xuất3003

---

Có bao nhiêu cách điều chỉnh tồn kho sản phẩm?


Điều chỉnh tăng số lượng sản phẩm


Điều chỉnh giảm số lượng sản phẩm

Điều chỉnh tăng giá vốn

Điều chỉnh giảm giá vốn


Cách thức điều chỉnh:

 • Nhập thông tin từng file sản phẩm
 • Nhập file kiểm kho
 • Nhập file dữ liệu


Bản chất của phiếu hoàn điều chỉnh là gì?

Có nên tạo phiếu điều chỉnh số lượng và giá vốn cùng lúc không

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận