Bắt đầu một topic mới

Haravan Combo

Xóa hàng loạt Combo đã tạo trong app Haravan Combo

Credit: Phương Trâm


Problem: KH tạo combo cho các nhóm sản phẩm với nhau, hoặc 1 sản phẩm với 1 nhóm sản phẩm,khi muốn xóa thì không có option cho phép xóa hàng loạt.

 


Reason:  Khi tạo combo giữa nhóm - nhóm hoặc giữa sản phẩm - nhóm thì sẽ tạo ra hàng loạt combo được mapping tương ứng.

Solution: Để xóa combo đã tạo, chỉ cần tạo thêm 1 combo khác với các điều kiện y chang combo muốn xóa, tuy nhiên sẽ set thời gian áp dụng là 1 mốc thời gian trong quá khứ (tức set cho combo này hết hạn để xóa hàng loạt)

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.