Bắt đầu một topic mới

Tích điểm thưởng

Khi xuất dữ liệu từ app tích điểm thưởng, file thông tin sẽ được export về cho email mà seller đã thiết lập ở phần Cấu hình > Cấu hình chung > Thông tin cửa hàng > Email khách hàng


Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.