Bắt đầu một topic mới

App Tích điểm thưởng

Khi xuất dữ liệu từ app tích điểm thưởng, file thông tin sẽ được export về cho email mà seller đã thiết lập ở phần Cấu hình > Cấu hình chung > Thông tin cửa hàng > Tài khoản email ( Email được sử dụng cho Haravan liên lạc với bạn )Nhập dữ liệu danh sách điểm thưởng khi khách hàng chưa đăng ký tài khoản


Problem:


Nhập dữ liệu danh sách khách hàng chưa đăng ký tài khoản báo thành công nhưng ở app tích điểm thưởng không cập nhật danh sách khách hàng và điểm thưởngReason: 

  • Nguyên nhân cập nhật file danh sách khách hàng chưa đăng ký nhưng không nhận file  là do chưa cấu hình app tích điểm thưởng với khách hàng chưa đăng ký tài khoản và cập nhật danh sách khách hàng từ seller qua app tích điểm thưởng

Vào mục Điểm thưởng -> Hình thức áp dụng: Click Chỉnh sửa ở mục Đối tượng khách hàngCheck chọn Cho phép tích điểm đối với khách hàng chưa tạo tài khoản sau đó lưu lại.Sau đó quay lại mục Khách hàng click vào mục cập nhật danh sách khách hàng để danh sách khách hàng được đồng bộ qua app tích điểm thưởng.Cuối cùng sau khi cập nhật file danh sách khách hàng thành công thì nhập danh sách khách hàng lên.
Sự khác nhau giữa File Nhập và Xuất dữ liệu


File nhập dữ liệu và File xuất dữ liệu khác nhau, nên Team lưu ý tránh nhầm lẫn nhé.


+ File nhập dữ liệu điểm thưởng
+ File xuất dữ liệu điểm thưởng


App tích điểm thưởng hết hạn nhưng vẫn hoạt động khi user mua hàng 


Nguyên nhân: do app tích điểm thưởng hiện tại chưa kiểm tra được thời gian hết hạn của app. 

Giải pháp: nếu muốn dừng hẳn chương trình app thì khách hàng xóa app tích điểm thưởng trong admin là được.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận