Bắt đầu một topic mới

Google Analytics

Hiện tại, Haravan cũng như các nền tảng website khác đều có thể tracking được lưu lượng truy cập web thông qua các dịch vụ, ứng dụng hỗ trợ bên ngoài khác như similarweb.com / alexa.com... Có thể tìm trên internet thêm thông tin về 2 dịch vụ trên và đăng ký sử dụng hoặc tìm hiểu thêm với từ khóa tìm kiếm là "thống kê lượng truy cập của website"

Ngoài ra, có thể sử dụng Google Analytics, là nền tảng đo lường lưu lượng hoạt động của website với các báo cáo chi tiết và tối ưu hơn. Haravan có soạn thảo một bài hướng dẫn cơ bản có thể tham khảo và gắn mã đo lường của Google Analytics lên website Haravan: https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/huong-dan-chen-code-google-analytic-de-theo-doi-traffic

Đã gắn code Google Analytics lên web nhưng dữ liệu không đổ về?

Lưu ý chỉ gắn mã UA-. Các phần Javascript hoặc Enhanced Ecommerce nếu khách không có nhu cầu sử dụng thì không gán/tick vào vì có thể ảnh hưởng đến việc load dữ liệu lên Google Analytics.

Trường hợp khách cần hõ trợ gắn tracking code chuyên sâu hơn, team chuyển sang bộ phận Giao diện/kỹ thuật để được hỗ trợ.


Tool kiểm tra việc gắn Google Analytics trên web:  https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk/related?hl=vi 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận