Bắt đầu một topic mới

Danh sách khuyến mãi

Rule bộ lọc danh sách mã khuyến mãi. Lọc theo Tình trạng:

 1. Đang khuyến mãi: thỏa tất cả các điều kiện sau
  • Tình trạng: Đã kích hoạt;
  • Ngày bắt đầu nhỏ hơn thời điểm hiện tại;
  • Ngày kết thúc lớn hơn ngày hiện tại;
  • Không giới hạn số lần sử dụng (có giới hạn nhưng số lần sử dụng vẫn còn).
 2. Đã kích hoạt:
  • Trạng thái: đang sử dụng;
  • Ngày bắt đầu nhỏ hơn thời điểm hiện tại;
  • Số lần áp dụng còn hợp lệ.
 3. Chưa kích hoạt:
 4. Ngưng khuyến mãi: thỏa một trong các điều kiện sau
  • Tình trạng: chưa kích hoạt;
  • Ngày bắt đầu lớn hơn ngày hiện tại;
  • Ngày kết thúc nhỏ hơn ngày hiện tại;
  • Có giới hạn lần sử dụng và đã hết số lần dùng.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.