Bắt đầu một topic mới

Danh sách khuyến mãi

Rule bộ lọc danh sách mã khuyến mãi. Lọc theo Tình trạng:

 1. Đang khuyến mãi: thỏa tất cả các điều kiện sau
  • Tình trạng: Đã kích hoạt;
  • Ngày bắt đầu nhỏ hơn thời điểm hiện tại;
  • Ngày kết thúc lớn hơn ngày hiện tại;
  • Không giới hạn số lần sử dụng (có giới hạn nhưng số lần sử dụng vẫn còn).
 2. Đã kích hoạt:
  • Trạng thái: đang sử dụng;
  • Ngày bắt đầu nhỏ hơn thời điểm hiện tại;
  • Số lần áp dụng còn hợp lệ.
 3. Chưa kích hoạt:
 4. Ngưng khuyến mãi: thỏa một trong các điều kiện sau
  • Tình trạng: chưa kích hoạt;
  • Ngày bắt đầu lớn hơn ngày hiện tại;
  • Ngày kết thúc nhỏ hơn ngày hiện tại;
  • Có giới hạn lần sử dụng và đã hết số lần dùng.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận