Bắt đầu một topic mới

Tài khoản khách hàng

Lưu ý:

  • Thông tin của 1 khách hàng bao gồm:
    • Thông tin chung
    • Địa chỉ
  • Số điện thoại của khách hàng trong Thông tin chung và Địa chỉ có thể khác nhau
  • Một khách hàng có thể có nhiều thông tin địa chỉ giao hàng. Khi tạo đơn hàng cho khách hàng đó, seller có thể chọn 1 địa chỉ giao hàng theo ý muốn
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.