Bắt đầu một topic mới

Nhập file danh sách khách hàng

Chi tiết:  https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/nhap-va-xuat-danh-sach-khach-hang 


2 khách hàng cùng email nhưng khác số điện thoại thì khi import file lên hệ thống sẽ báo trùng. 2 khách hàng phải có 2 email phải tương ứng với 2 số điện thoại khác nhau (hoặc chỉ có 2 email, không số điện thoại) thì sẽ import lên được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.