Bắt đầu một topic mới

[IMPORTANT] LƯU Ý CHUNG

Khi kết nối với các cổng thanh toán khác nhau, lưu ý khách hàng cung cấp đủ và đúng các thông tin liên quan như Merchant ID, Key ID, Secure Password, Receiver. Hơn 80% các trường hợp lỗi kết nối cổng thanh toán là do sai các thông tin cấu hình kết nối.


Kết nối cổng thanh toán dùng môi trường test thì bắt buộc phải sử dụng trang checkout 2 trang. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.