Bắt đầu một topic mới

[IMPORTANT] Lưu ý chung về PTTT (hủy thanh toán, môi trường test, nhập key cấu hình,...)

Khi kết nối với các cổng thanh toán khác nhau, lưu ý khách hàng cung cấp đủ và đúng các thông tin liên quan như Merchant ID, Key ID, Secure Password, Receiver. Hơn 80% các trường hợp lỗi kết nối cổng thanh toán là do sai các thông tin cấu hình kết nối.


Kết nối cổng thanh toán dùng môi trường test thì bắt buộc phải sử dụng trang checkout 2 trang. 


Khi kết nối xong và thực hiện thanh toán, nếu báo hủy thanh toán thì chủ shop sẽ kiểm tra xem tài khoản đã được kích hoạt chưa hay còn bật là tài khoản test.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vấn đề: đã kết nối thanh toán qua cổng VNPay thành công, kỹ thuật VNPay đã kiểm tra tài khoản kích hoạt, cấu hình kết nối key hoàn chỉnh nhưng thanh toán báo hủy đơn hàng


Khắc phục: vì bên cổng thanh toán VNPay đang giới hạn hạn mức đơn hàng.


Theo đó, đơn hàng khi thanh toán phải có giá trị tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 10k, tối đa 200tr thì mới tiến hành thanh toán được (hạn mức tổng đơn bao gồm luôn cả phí vận chuyển)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vấn đề: Cổng thanh toán Alepay khi nhập key cấu hình ==> Lưu => tự mất thông tin


Khắc phục: Về việc lưu xong không hiện lên lại vì toàn bộ là key mã hóa, liên quan bảo mật thanh toán của khách hàng Haravan se không show ==> không phải lỗi.


Đồng thời, khi thanh toán báo lỗi cấu hình dịch vụ thì KH cần liên hệ Alepay để check tài khoản và thông tin cấu hình
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận