Bắt đầu một topic mới

[IMPORTANT] LƯU Ý CHUNG

Khi kết nối với các cổng thanh toán khác nhau, lưu ý khách hàng cung cấp đủ và đúng các thông tin liên quan như Merchant ID, Key ID, Secure Password, Receiver. Hơn 80% các trường hợp lỗi kết nối cổng thanh toán là do sai các thông tin cấu hình kết nối.


Kết nối cổng thanh toán dùng môi trường test thì bắt buộc phải sử dụng trang checkout 2 trang. 


Khi kết nối xong và thực hiện thanh toán, nếu báo hủy thanh toán thì chủ shop sẽ kiểm tra xem tài khoản đã được kích hoạt chưa hay còn bật là tài khoản test.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận