Bắt đầu một topic mới

[IMPORTANT] LƯU Ý CHUNG

Khi kết nối với các cổng thanh toán khác nhau, lưu ý khách hàng cung cấp đủ và đúng các thông tin liên quan như Merchant ID, Key ID, Secure Password, Receiver. Hơn 80% các trường hợp lỗi kết nối cổng thanh toán là do sai các thông tin cấu hình kết nối.


Kết nối cổng thanh toán dùng môi trường test thì bắt buộc phải sử dụng trang checkout 2 trang. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận