Bắt đầu một topic mới

Tên miền_Cấu hình bảo mật SSL

SSL miễn phí của Haravan: khách hàng / CS team hỗ trợ bật cho khách theo hướng dẫn

SSL khách hàng mua ngoài: gửi thông tin khách hàng cung cấp cho system.tech@haravan.com để được cài đặt

-------//--------

Báo lỗi "Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau" khi cấu hình SSL

  1. Issue: Báo lỗi xin lỗi có gì đó không ổn khi cấu hình SSL

 

  1. Reason: SSL free active lỗi do Name server đang dùng bên digistardns.com (ns1.digistardns.com) hoặc các đơn vị khác

  2. Solution: SSL Free của Haravan sẽ chỉ active được khi khách hàng dùng name server của Cloudfare: https://www.cloudflare.com/

Chi tiết thiết lập cloudflare, xem tại: https://drive.google.com/open?id=0B8kXqp8xTcYSSFJRc3poei1MT3pPbUktOUpFVGd3WHNNaExN
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận