Bắt đầu một topic mới

Tên miền_Cấu hình bảo mật SSL

ĐỊNH NGHĨA VỀ SSL VỚI WEBSITE HARAVAN


- SSL miễn phí của Haravan: khách hàng / CS team hỗ trợ bật cho khách theo hướng dẫn

- SSL khách hàng mua ngoài: gửi thông tin khách hàng cung cấp cho system.tech@haravan.com để được cài đặt

-------//--------

Báo lỗi "Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau" khi cấu hình SSL

  1. Issue: Báo lỗi xin lỗi có gì đó không ổn khi cấu hình SSL

 

  1. Reason: SSL free active lỗi do Name server đang dùng bên digistardns.com (ns1.digistardns.com) hoặc các đơn vị khác

  2. Solution: SSL Free của Haravan sẽ chỉ active được khi khách hàng dùng name server của Cloudfare: https://www.cloudflare.com/

Chi tiết thiết lập cloudflare, xem tại: https://drive.google.com/open?id=0B8kXqp8xTcYSSFJRc3poei1MT3pPbUktOUpFVGd3WHNNaExNHƯỚNG DẪN KIỂM TRA SSL WEBSITE HARAVAN 


Kiểm tra website đã có ssl hay chưa. Nếu thấy tên miền đã hiển thị https thì website đã được kích hoạt ssl thành công.Trường hợp tên miền chưa hiển thị https thì có 2 trường hợp sau: 


1. Tên miền đã được kích hoạt SSL nhưng trạng thái báo “Your connection to 

sthis ite isn’t fully secure”:

 

 


Đây là trường hợp do trong website khách hàng có những hình ảnh chứa link trỏ về trang http. Lúc này cần báo team HTML hỗ trợ. Có thể bấm F12 và chọn tab console để check thông tin sẽ thấy hiển thị lỗi như hình dưới: 


 

2. Tên miền chưa được kích hoạt SSL: 


 


B1: Vào trang admin kiểm tra IP của tên miền :B2: Vào trang  https://mxtoolbox.com/MXLookup.aspx 


B3: Trong ô Domain name điền vào theo cú pháp A:tênmiền rồi click nút MX Lookup  


B4: Sau khi tool trả về kết quả thì làm tương tự với www.tênmiền rồi so sánh với IP trong trang admin. Nếu IP giống nhau thì tiến hành active SSL cho website.  Nếu không giống IP thì tiến hành trỏ lại IP ở trang của nhà cung cấp domain rồi check lại theo B2. 

Đối với adminv2 không có hiển thị IP của tên miền, có thể xóa tên miền đi và add lại để lấy IP. 

Nếu đã check tất cả các bước trên mà vẫn không được thì có thể gửi mail cho System. 
MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ VỀ SSL:


1. KH yêu cầu gắn SSL ngoài:


Khách hàng mua SSL tính phí riêng bên ngoài, cần gắn vào hệ thống. Team xin file CERTIFICATE và PRIVATE KEY , cùng passwork gửi system hỗ trợ gắn nhé.


2. Đã bật HTTPS nhưng ngoài website không hiển thị ổ khóa:


Trường hợp ở trang quản trị, HTTPS đã được bật, nhưng ngoài website không hiển thị ổ khóa, có thể chuyển Team HTML xử lýđăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận