Bắt đầu một topic mới

Barcode Generator

* Các thông số thông dụng khi cấu hình in barcode: 


Hiện tại mỗi driver máy in barcode sẽ có 1 standard riêng nên không có số liệu cụ thể, thông thường sẽ phải in thử, điều chỉnh kích thước khổ in để cho phù hợp nhất. 
Ví dụ ở hình trên
  • Khổ in-Width = 70mm = Kích thước tem-Width (35mm) x  số tem in trên 1 dòng (2)
  • Kích thước barcode-Height = 25mm = Height (23mm) + Tem in-Padding (2mm)
  • Kích thước barcode Width mặc định là 1px, có thể điều chỉnh thành 0.9 px để phù hợp
  • Lưu ý số tem trên 1 dòng thay đổi thì cũng phải tương thích Width khổ in
Ở bước print cuối, lưu ý Margins điều chỉnh là None. Có thể điều chỉnh Scale dưới 100 để vừa vặn với form in ra* Qúet barcode trong Hararetail không tự add to cart.


Problem: Khi quét mã Barcode trong Hararetail thì không tự add to cart, tìm trên thanh search thì vẫn thấy, phải tự tìm trên thanh search rồi tự add vào.


Reason:  Đối với mã barcode dưới 6 kí tự thì trên thanh search sẽ tìm kiếm được, nhưng không tự add to cart được.


Solution: Báo khách hàng update độ dài của Barcode theo đúng tiêu chuẩn thì sẽ quét được.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.