Bắt đầu một topic mới

Barcode Generator

* Các thông số thông dụng khi cấu hình in barcode: 


Hiện tại mỗi driver máy in barcode sẽ có 1 standard riêng nên không có số liệu cụ thể, thông thường sẽ phải in thử, điều chỉnh kích thước khổ in để cho phù hợp nhất. 
Ví dụ ở hình trên
  • Khổ in-Width = 70mm = Kích thước tem-Width (35mm) x  số tem in trên 1 dòng (2)
  • Kích thước barcode-Height = 25mm = Height (23mm) + Tem in-Padding (2mm)
  • Kích thước barcode Width mặc định là 1px, có thể điều chỉnh thành 0.9 px để phù hợp
  • Lưu ý số tem trên 1 dòng thay đổi thì cũng phải tương thích Width khổ in
Ở bước print cuối, lưu ý Margins điều chỉnh là None. Có thể điều chỉnh Scale dưới 100 để vừa vặn với form in ra* Qúet barcode trong Hararetail không tự add to cart.


Problem: Khi quét mã Barcode trong Hararetail thì không tự add to cart, tìm trên thanh search thì vẫn thấy, phải tự tìm trên thanh search rồi tự add vào.


Reason:  Đối với mã barcode dưới 6 kí tự thì trên thanh search sẽ tìm kiếm được, nhưng không tự add to cart được.


Solution: Báo khách hàng update độ dài của Barcode theo đúng tiêu chuẩn thì sẽ quét được.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận