Bắt đầu một topic mới

Xử lý đơn hàng

Vấn đề: Tại sao tại trang thanh toán, khi nhập đầy đủ thông tin khách hàng và bấm nút đặt hàng báo lỗi: Không tìm thấy phương thức vận chuyển.

Nguyên nhân:

  • Chưa cấu hình vận chuyển

  • Cấu hình vận chuyển nhưng thiếu thông tin: tỉnh thành nào đó, giá trị đơn hàng/ khối lượng đơn hàng bị thiếu.

  • Sản phẩm chưa click vào nút có giao hàng.


Giải pháp:
- Kiểm tra cấu hình vận chuyển đã có chưa.

- Không những đã cấu hình vận chuyển mà còn phải cấu hình đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra.

- Click vào nút có giao hàng tại trang admin sản phẩm.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.