Bắt đầu một topic mới

Adayroi

Kênh đăng ký bán hàng của adayroi:  https://www.adayroi.com/dang-ky-ban-hang-cung-Adayroi-lpncc


Ticket tham khảo:


Rule đồng bộ:

  • Sản phẩm phải được upload ở cả Haravan và Adayroi
  • SKU (Haravan) = SKU (adayroi)
  • Giá, tồn kho sẽ được đồng bộ
  • Đơn hàng không sync từ adayroi về Haravan


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.