Bắt đầu một topic mới

Adayroi

Kênh đăng ký bán hàng của adayroi:  https://www.adayroi.com/dang-ky-ban-hang-cung-Adayroi-lpncc


Ticket tham khảo:


Rule đồng bộ:

  • Sản phẩm phải được upload ở cả Haravan và Adayroi
  • SKU (Haravan) = SKU (adayroi)
  • Giá, tồn kho sẽ được đồng bộ
  • Đơn hàng không sync từ adayroi về Haravan 
  • Nếu khách hàng báo không đồng bộ được số lượng: nguyên nhân do khi đẩy lên adayroi thì nó sẽ không qua liền mà sẽ được lưu vào 1 file tạm ở Adayroi, sau đó Adayroi mới update lên sàn. Khách hàng muốn biết kết quả khi nào sync được thì liên hệ Adayroi, họ sẽ gửi file excel cho KH để khách hàng kiểm tra. 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận