Bắt đầu một topic mới

Facebook Shop

Các vấn đề cần lưu ý:

  • Khi kết nối Haravan với FB Shop, các sản phẩm sẵn có trong FB Shop trước đó sẽ bị xóa toàn bộ;
  • Nhóm sản phẩm phải có chứa sản phẩm trong đó thì khi sync lên mới thành công cả hai (sản phẩm lẫn nhóm sản phẩm);
  • Giá mặc định sản phẩm tối thiểu hiện thị trên Facebook là 10,000đ;
  • Description của sản phẩm sync sang FB Shop sẽ chỉ lấy phần text, không lấy format (Phần text chữ sẽ bị dính với nhau);
  • Nếu trong chi tiết sản phẩm có phần trích dẫn đã được input, description sẽ không sync sang FB Shop;
  • (to be updated)

Lỗi thường gặp

  • Lỗi “Error validating access token”: Tài khoản quản trị viên fanpage login lúc kết nối với Haravan thay đổi mật khẩu. Vì vậy, các sản phẩm sync sau thời điểm đó sẽ báo lỗi. Giải pháp sẽ là ngắt - kết nối lại và sau đó tiến hành sync

Case Study 1

Problem: Đã ngắt kết nối FB Shop với Haravan nhưng sản phẩm ở FB Shop vẫn còn. Làm thế nào để xóa sản phẩm ở FB Shop đi?

(to be updated)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.