Bắt đầu một topic mới

Zalo Shop

Kênh support của Zalo OA: oa@zalo.me (các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ của Haravan có thể chủ động nói khách liên hệ qua email này)


Hướng dẫn chi tiết:  https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/ket-noi-zalo-shop 


Lưu ý về rule đồng bộ:

 • Khối lượng sản phẩm: Khối lượng sản phẩm sync qua Zalo chỉ sync khối lượng của variant nhỏ nhất chứ không sync tất cả. Khối lượng này nằm ở phần thông tin của sản phẩm chứ không nằm trong thông tin của danh sách variants. Kết nối HRV - Zalo khi đồng bộ chưa sync được khối lượng theo variants.
 • Thông tin phường/xã, quận/huyện trên đơn hàng:  Thông tin quận huyện / phường xã trong đơn hàng version hiện tại dc cập nhật để chuyển thông tin sang Haravan. Sẽ cập nhật khi Zalo OA nâng cấp lên version tiếp theo.
 • 1 sản phẩm thuộc nhiều nhóm sản phẩm ở Haravan sẽ chỉ sync sang Zalo OA 1 nhóm đầu tiên

Lỗi thường gặp và cách khắc phục:

 • Sync không đủ hình ảnh: Nguyên nhân là link hình bên server mình có trục trặc nên không sync qua server của Zalo được. Để khắc phục thì cần thay đổi tên của hình, sau đó upload lại hình với tên mới là sẽ sync qua.
 • Sản phẩm báo sync thành công nhưng ở admin Zalo OA không thấy sản phẩm đó (credit: Phương Trâm- CS HCMC)
  • Ví dụ: sync 100 sản phẩm từ HRV sang Zalo OA. Lỗi 99 sản phẩm, 1 sản phẩm sync thành công. Sản phẩm đó thực tế đã được đồng bộ trước đó
  • Log báo lỗi sản phẩm sync sang Zalo OA ở Haravan tối đa 100 dòng. Sản phẩm thứ 101 trở đi không nhìn thấy => không có nghĩa là không bị lỗi => kiểm tra lại rule sản phẩm ở HRV đáp ứng điều kiện và sync sang Zalo lại
  • Check lại tên sản phẩm có chứa kí tự đặc biệt không (icon, hashtag, emoji, %...). Sửa lại tên sản phẩm trong Admin, đảm bảo rằng tên sp không chứa các kí tự này, sau đó đồng bộ qua Zalo. Khi sp qua Zalo rồi thì có thể sửa lại tên sp trong Admin Haravan theo ban đầu, sau đó đồng bộ lại thì bên Zalo Shop sẽ cập nhật được tên sp mong muốn.
 • Lỗi catid: **** is invalid or does not exist: ngắt và sync lại với Zalo OA. Trường hợp tiếp tục bị thì xóa sản phẩm đó rồi tạo mới và sync lại (lưu ý trao đổi với khách trước khi xóa)

 • Lỗi attributes is empty: nguyên nhân là phiên bản sản phẩm bị thiếu thông tin. Bổ sung thông tin hoặc xóa phiên bản đó rồi sync lại. Trường hợp vẫn không được thì xóa sản phẩm tạo mới rồi sync lại


Vấn đề: Zalo đồng bộ nhóm sản phẩm lỗi.


Nguyên nhân: 
- Một sản phẩm ở nhiều nhóm khác nhau.
- Hiện tại Zalo chỉ hỗ trợ đồng bộ nhóm sản phẩm có 1 nhóm.


Giải pháp:
- Chờ Zalo khắc phục và chưa có thời gian cụ thể.


Vấn đề: Zalo đồng bộ sản phẩm lỗi.


Nguyên nhân:
- Sản phẩm không đáp ứng đầy đủ yêu cầu đồng bộ.


Giải pháp:


- Kiểm tra sản phẩm đã đầy đủ điều kiện đồng bộ chưa. Nếu chưa thì cập nhật đầy đủ và đồng bộ lại.
- Nếu đầy đủ thông tin rồi mà vẫn báo lỗi. Vào chi tiết sản phẩm đó bỏ chọn hiển thị trên Zalo, sau đó chọn hiển thị lại.
-  Nếu vẫn không được nữa, ngắt kết nối và kết nối Zalo lại.


Đồng bộ sản phẩm lỗi "category id null is invalid or does not exist"  


 ** Nguyên nhân: Sản phẩm nằm trong một Nhóm sản phẩm nào đó mà khách đồng bộ từ HRV qua Zalo nhưng đã xóa nhóm khỏi Zalo hoặc nhóm đang bị lỗi đồng bộ
** Giải pháp: Đồng bộ lại nhóm sản phẩm đó qua Zalo --> Đồng bộ lại sản phẩm
và 1 ngày zalo chỉ cho phép 500 request từ haravan. 

- Đồng bộ 1 hình ảnh cũng được tính là 1 request. Ví dụ sản phẩm có 10 hình ảnh thì sản phẩm đó đồng bộ qua zalo sẽ tính là 10 request. 

- Nếu quá 500 lượt thì hệ thống sẽ báo lỗi. Trường hợp này không cần báo bug, đợi qua ngày hôm sau đồng bộ tiếp là được. 


Rule mới khi đồng bộ sản phẩm sang zalo

 • Tạo mới sản phẩm chỉ đồng bộ 1 ảnh qua zalo
 • Update sản phẩm sẽ không đồng bộ hình ảnh sang zalo.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận