Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển DHL

- Rule đồng bộ trạng thái đơn hàng


Khi trạng thái vận đơn được nhà NVC update lên trạng thái nào thì nếu trạng thái đó có mapping, trạng thái vận đơn sẽ được đồng bộ về với trạng thái tương ứng ở Haravan. Đối với trạng thái không được mapping, trạng thái vận đơn ở Haravan sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại. 


- Fulfillment Mapping Table


Trạng thái code DHL Trạng thái vận chuyển - DHLTrạng thái vận chuyển - HRV
71005
Submitted Chờ lấy hàng
77066Đã đến kho Đang giao hàng
77184Đang xử lý tại kho Đang giao hàng
77090Đang giao Đang giao hàng
77093Đã giao hàng Đã giao hàng
77098Từ chối giao hàngHủy giao hàng 
77171Không giao được Giao hàng không thành công: Người nhận không ở nhàKhông gặp khách 
77117Đã hoàn trả Chuyển hoàn 
77232Hoàn trả lại cho nhà cung cấpChuyển hoàn 
77174Returns Delivered Chuyển hoàn 
77180Đã rời kho
Đang giao hàng 
77177Đã đến kho
Đang giao hàng 
77222Đã chuyển tiền CODĐã nhận COD 
77223Đã đối soát Đã đối soát 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận