Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển FlexShip

Fulfillment Mapping Table

Trạng thái vận chuyển - FlexShipTrạng thái vận chuyển - HRV
Chờ lấy hàngChờ lấy hàng
Đang lấy hàngĐang lấy hàng
Đang giao hàngĐang giao hàng
Chuyển hoànChuyển hoàn
Hủy giao hàngHủy giao hàng
Đã giao hàngĐã giao hàng
Chờ xử lý
Chờ xử lý
Không gặp kháchKhông gặp khách
Chờ chuyển hoànChờ chuyển hoàn 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận