Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển ShipChung.vn (Boxme)

- Rule đồng bộ trạng thái đơn hàng


Khi trạng thái vận đơn được nhà NVC update lên trạng thái nào thì nếu trạng thái đó có mapping, trạng thái vận đơn sẽ được đồng bộ về với trạng thái tương ứng ở Haravan. Đối với trạng thái không được mapping, trạng thái vận đơn ở Haravan sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại. 


- Fulfillment Mapping Table


Trạng thái vận chuyển - ShipchungTrạng thái vận chuyển - HRV
12Chờ lấy hàng 
13
14
15
16Đang lấy hàng
17Đang giao hàng
18Không gặp khách 
20Chờ chuyển hoàn 
21Chuyển hoàn 
22Hủy giao hàng 
19Đã giao 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận