Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển Ninja Van

- Rule đồng bộ trạng thái đơn hàng


Khi trạng thái vận đơn được nhà NVC update lên trạng thái nào thì nếu trạng thái đó có mapping, trạng thái vận đơn sẽ được đồng bộ về với trạng thái tương ứng ở Haravan. Đối với trạng thái không được mapping, trạng thái vận đơn ở Haravan sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại. 


- Fulfillment Mapping Table


Trạng thái vận chuyển - Ninja VanTrạng thái vận chuyển - HRV
Chờ lấy hàngChờ lấy hàng
Đang lấy hàngĐang lấy hàng
Đang giao hàngĐang giao hàng
Chuyển hoànChuyển hoàn
Hủy giao hàngHủy giao hàng
Đã giao hàngĐã giao hàng
Chờ xử lý
Chờ xử lý
Không gặp kháchKhông gặp khách
Chờ chuyển hoànChờ chuyển hoàn 
Lưu ý:

  • Hệ thống không hỗ trợ load thông tin phí vận cho cho đơn hàng của Ninjavan sang Haravan

Quản lý vận đơn, đơn hàng của Haravan trên Ninja van thế nào?

Bước 1: Xử lý đơn hàng, chọn nhà giao hàng là Ninja van cho đơn hàng đó (HRV tự động kết nối với NVC Ninjavan)

Bước 2: Ninja Van sẽ chủ động liên hệ với seller (hoặc seller có thể liên hệ với Ninjavan) để được tạo tài khoản NVC Ninjavan

Bước 3: Seller sẽ quản lý vận đơn, chi phí trên Admin của Ninjavan.

===> HRV sẽ chỉ có trách nhiệm chuyển đơn hàng sang Ninjavan, mọi thao tác kết thúc tại đấy

---

Khách hàng đã có tài khoản Ninja van trước đó thì sẽ thế nào? Có kết nối với HRV được không?

Hiện tại, mỗi tài khoản myharavan sẽ tự động tạo tương ứng 1 tài khoản mới ở Ninjavan (khi có đơn hàng chuyển đi). Việc kết nối với HRV với account Ninjavan sẵn có hiện chưa được hỗ trợ
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận