Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển Ninja Van

Lưu ý:

  • Hệ thống không hỗ trợ load thông tin phí vận cho cho đơn hàng của Ninjavan sang Haravan

Quản lý vận đơn, đơn hàng của Haravan trên Ninja van thế nào?

Bước 1: Xử lý đơn hàng, chọn nhà giao hàng là Ninja van cho đơn hàng đó (HRV tự động kết nối với NVC Ninjavan)

Bước 2: Ninja Van sẽ chủ động liên hệ với seller (hoặc seller có thể liên hệ với Ninjavan) để được tạo tài khoản NVC Ninjavan

Bước 3: Seller sẽ quản lý vận đơn, chi phí trên Admin của Ninjavan.

===> HRV sẽ chỉ có trách nhiệm chuyển đơn hàng sang Ninjavan, mọi thao tác kết thúc tại đấy

---

Khách hàng đã có tài khoản Ninja van trước đó thì sẽ thế nào? Có kết nối với HRV được không?

Hiện tại, mỗi tài khoản myharavan sẽ tự động tạo tương ứng 1 tài khoản mới ở Ninjavan (khi có đơn hàng chuyển đi). Việc kết nối với HRV với account Ninjavan sẵn có hiện chưa được hỗ trợ

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.