Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển Giao Hàng Nhanh

- Rule đồng bộ trạng thái đơn hàng


Khi trạng thái vận đơn được nhà NVC update lên trạng thái nào thì nếu trạng thái đó có mapping, trạng thái vận đơn sẽ được đồng bộ về với trạng thái tương ứng ở Haravan. Đối với trạng thái không được mapping, trạng thái vận đơn ở Haravan sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại. 


- Fulfillment Mapping Table


Trạng thái vận chuyển - GHNTrạng thái vận chuyển - HRV
Chờ lấy hàngChờ lấy hàng
Đang lấy hàngĐang lấy hàng
Đang lưu kho

Đang giao hàng
Đang giao hàng 
Chuyển hoàn Chuyển hoàn 
Hủy giao hàng Hủy giao hàng
Đã giao hàng Đã giao hàng 
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận