Bắt đầu một topic mới

Nhà vận chuyển Ahamove


Website:  https://ahamove.com/ 

Khách hàng sử dụng điển hình: https://darkroom.myharavan.com 

Cách thức kết nối:  https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/huong-dan-su-dung-ahamove

Vào Cấu hình > Vận chuyển và điền thông tin. Hệ thống sẽ mapping dữ liệu giữa Haravan theo Account Ahamove đăng ký bằng số điện thoại.


--//--

Problem: Seller kết nối thành công với Ahamove nhưng khi xử lý giao hàng phí tham khảo hiển thị -/- (Credit: Mỹ Khanh)

Reason: Seller đăng ký gói vận chuyển trả trước của Ahamove. Seller nạp tiền vào tài khoản Ahamove, khi xử lý giao hàng trên Haravan, phí vận chuyển sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản Ahamove của Seller. 

Công thức tính mức phí tham khảo hiển thị:

Total pay fee = Shipping fee – User main account – User bonus account

Trong đó:

  • Total pay fee: Mức phí Seller phải trả bằng tiền mặt, được hiển thị trên website dưới tên “Phí tham khảo”

  • Shipping fee: Mức phí Seller thực trả cho chuyến giao hàng

  • User main account: Số tiền tương ứng có trong tài khoản chính của Seller

  • User bonus account: Số tiền tương ứng có trong tài khoản khuyến mãi của Seller 

Như vậy trong trường hợp phí tham khảo hiển thị “-/-“ có nghĩa rằng số tiền mặt mà seller phải trả là 0đ (do đã được trừ hết vào tài khoản Ahamove). Seller xử lý giao hàng bình thường.


Solution: Khi khách hàng phản hồi vấn đề tương tự, CS Agent hỏi khách hàng có đăng ký gói vận chuyển trả trước hay không và giải thích cách vận hành của Ahamove với gói này. Nếu khách hàng muốn trả tiền mặt cho các chuyến giao hàng

Liquid error: translation data {:other=>"có thắc mắc này"} can not be used with :count => 1
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.