Bắt đầu một topic mới

Các lưu ý liên quan đến việc thiết lập với NVC

Các lưu ý liên quan trong quá trình sử dụng liên quan đến yếu tố "Vận chuyển"

  • Phí vận chuyển tham khảo là phí đã bao gồm phí quản lý thu hộ (nếu có) từ nhà vận chuyển. Lưu ý, mức chi phí này chỉ mang tính tham khảo và có thể khác biệt so với thực tế;

--------//-------- 

Problem: Hệ thống báo lỗi "Xin lỗi có gì đó không ổn, chúng tôi sẽ kiểm tra lại" khi chuyển order sang NVCSource: https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/73621


Reason: Tài khoản nhà vận chuyển của khách hàng (ví dụ giaohangtietkiem) đang được kết nối đồng thời với 2 shop trên Haravan. Ví vậy, nếu 2 đơn hàng ở 2 shop nhưng cùng mã đơn hàng chuyển sang NVC thì sẽ bị trùng lắp => dẫn đến báo lỗi như trên.


Solution:  Tại Cấu hình > Cấu hình chung, nhà bán hàng sẽ bổ sung thông tin Định dạng mã đơn hàng của shop lại.

Thao tác này sẽ giúp cho mã đơn hàng của 2 shop đang cùng kết nối 1 tài khoản NVC khác nhau => khi chuyển đơn hàng sang NVC thì sẽ có sự phân biệt và không bị báo lỗi.


Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1. key 'one' is missing.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận