Bắt đầu một topic mới
Đã giải quyết

Tổng quan Harapage - Harapage A-Z (nên đọc)

Topic tổng hợp các kiến thức nền tảng về harapage theo chủ đề.

  1. Tổng quan harapage;
  2. Comment-Inbox;
  3. Phân loại Post-Comment;
  4. Quản lý khách hàng;
  5. Cấu hình tiện ích;
  6. Tạo đơn hàng;
  7. Tính phí vận chuyển;
  8. Báo cáo social 
  9. Một số chức năng khác

---

9 chủ đề trên sẽ mang đến đầy đủ kiến thức về mặt kỹ thuật cho các bạn khi tiếp cận với harapage và hỗ trợ đầy đủ thông tin để support cho khách hàng.

Nếu có vấn đề thắc mắc liên quan ngoài 9 chủ đề trên mọi người reply ở bên dưới nhé!


Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1. key 'one' is missing.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận