Bắt đầu một topic mới

Lỗi trùng lặp thông tin customer trên conversation

Problem: 2 customer có hai conversation khác nhau tuy nhiên lại bị trùng nội dung với nhau (hiển thị 2 conversation khác nhau / tên customer trùng nhau nhưng nội dung conversation khác nhau).

-----

Source: Ticket https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/70076 

-----

Reasons:

  • Khách hàng mở cùng 1 lúc nhiều tab chat harapage với nhiều khách hàng khác nhau. Khi update thông tin khách hàng A thì có thể bị mix phần update sang khách hàng B;
  • Tài khoản facebook của customer bị update trùng email sẽ dẫn đến thông tin bị duplicate và sai lệch thông tin.

-----

Solution:

  • Mở 1 tab trên trình duyệt web để chat harapage (tương ứng với 1 account nhân viên).
  • Không update thông tin email của customer trùng với nhau.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.