Bắt đầu một topic mới

Lỗi trùng lặp thông tin customer trên conversation

Problem: 2 customer có hai conversation khác nhau tuy nhiên lại bị trùng nội dung với nhau (hiển thị 2 conversation khác nhau / tên customer trùng nhau nhưng nội dung conversation khác nhau).

-----

Source: Ticket https://haravansupport.freshdesk.com/a/tickets/70076 

-----

Reasons:

  • Khách hàng mở cùng 1 lúc nhiều tab chat harapage với nhiều khách hàng khác nhau. Khi update thông tin khách hàng A thì có thể bị mix phần update sang khách hàng B;
  • Tài khoản facebook của customer bị update trùng email sẽ dẫn đến thông tin bị duplicate và sai lệch thông tin.

-----

Solution:

  • Mở 1 tab trên trình duyệt web để chat harapage (tương ứng với 1 account nhân viên).
  • Không update thông tin email của customer trùng với nhau.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận