Bắt đầu một topic mới

Lỗi Harapage không load tin nhắn

Problem: 

  1. Tin nhắn của customers không load được về harapage, nhưng vẫn load về hộp thư fanpage;
  2. Tin nhắn của customers chỉ load về fanpage, không load về harapage;
  3. Tin nhắn của customers load về các ứng dụng quản lý fanpage khác nhưng lại không load về harapage.

-----

Reason:

Harapage hoạt động dưới hình thức là một Ứng dụng Nền tảng Tin nhắn (Messenger Platform App) của Facebook.  Ứng dụng này tên là Haravan v2 - có quyền quản lý comment, inbox của fanpage. Trên fanpage, vào Cấu hình (Settings) > Nền tảng Messenger (Messenger Platform) để xem ứng dụng

Sẽ có những ứng dụng khác tương tự như Harapage cũng sẽ xuất hiện trong mục Connected Apps (Ứng dụng kết nối) như Pancake, phần mềm quản lý fanpage của Kiotviet, Sapo, nhanh.vn... hoặc rất nhiều những ứng dụng khác trên thế giới.


Các ứng dụng này nếu chưa được cài đặt đúng cách là nguyên nhân gây ra tình trạng tin nhắn load về không chính xác như đã nêu ở trên.

-----

Solution:

Có hai cấu hình để cài đặt cho các ứng dụng được cấp quyền:

  • Người nhận chính (Primary Receiver) cho giao thức chuyển giao;
  • Người nhận phụ (Secondary Receiver) cho giao thức chuyển giao.

Việc cấu hình này sẽ thiết lập mức độ ưu tiên khi tin nhắn của customer load về fanpage. Ví dụ: Nếu cấu hình Người nhận chính (Primary Receiver) là ứng dụng Page Inbox / Ứng dụng khác,  Người nhận phụ (Secondary Receiver) là Haravan v2 thì tin nhắn của customer sẽ ưu tiên đổ về hộp thư fanpage / hộp thư của các ứng dụng khác trước khi đổ về hộp thư của harapage => Dẫn đến tình trạng tin nhắn không load / load thiếu về harpage.


Vì vậy, nên cài đặt Người nhận chính (Primary Receiver) là Haravan v2 (để tin nhắn ưu tiên đổ về harapage) hoặc để chế độ "Chọn" (Select) cho cả 2 giao thức chuyển giao (tức tin nhắn sẽ load về đồng đều, không có sự ưu tiên).

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1. key 'one' is missing.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận