Forum dành cho cộng đồng

CS Team_General Knowledges

Harainventory_Lessons Learned Document

Hararetail_Lesson Learned Documents

  • Đã được đăng bởi Huỳnh Nguyễn Ngọc Mỹ Khanh, almost 2 years trước đây
    Lần trả lời cuối bởi Huỳnh Nguyễn Ngọc Mỹ Khanh almost 2 years trước đây
  • Đã được đăng bởi Nguyễn Hoàng Khang, about 2 years trước đây
    Lần trả lời cuối bởi Nguyễn Hoàng Khang about 2 years trước đây

Omnipower_Lesson Learned Documents

Harafunnel_Lession Learned Documents

  • Đã được đăng bởi Trần Thị Tú Anh, 11 months trước đây
    Lần trả lời cuối bởi Trần Thị Tú Anh 11 months trước đây

Harasocial_Lessons Learned Documents

Haraloyalty_Lesson Learned Documents