Ưu Đãi

Hướng dẫn xem báo cáo ưu đãi
Sau đây là hướng dẫn xem báo cáo ưu đãi trên Haravan Marketing.   Bước 1: Sau khi vào trang quản trị Haravan Marketing, bạn chọn mục Ưu đãi ở cột menu bên...
Mon, 22 Tháng 8, 2022 at 4:35 CH
Hướng dẫn chỉnh sửa ưu đãi
Sau đây là hướng dẫn chỉnh sửa ưu đãi trên Haravan Marketing.   Bước 1: Sau khi vào trang quản trị Haravan Marketing, bạn chọn mục Ưu đãi ở cột menu bên t...
Mon, 22 Tháng 8, 2022 at 4:34 CH
Hướng dẫn xoá ưu đãi
Sau đây là hướng dẫn xoá ưu đãi trên Haravan Marketing.   Bước 1: Sau khi vào trang quản trị Haravan Marketing, bạn chọn mục Ưu đãi ở cột menu bên trái. ...
Mon, 22 Tháng 8, 2022 at 4:32 CH
Hướng dẫn tạo Mã ưu đãi giảm theo %
Sau đây là hướng dẫn tạo Mã ưu đãi giảm theo % trên Haravan Marketing.   Bước 1: Sau khi vào trang quản trị Haravan Marketing, bạn chọn mục Ưu đãi ở cột m...
Mon, 22 Tháng 8, 2022 at 4:28 CH
Hướng dẫn tạo Mã ưu đãi giảm theo VNĐ
Sau đây là hướng dẫn tạo Mã ưu đãi giảm theo VNĐ trên Haravan Marketing.   Bước 1: Sau khi vào trang quản trị Haravan Marketing, bạn chọn mục Ưu đãi ở cột...
Mon, 22 Tháng 8, 2022 at 4:22 CH
Hướng dẫn tạo mã ưu đãi Freeship
Sau đây là hướng dẫn tạo ưu đãi Freeship trên Haravan Marketing.   Bước 1: Sau khi vào trang quản trị Haravan Marketing, bạn chọn mục Ưu đãi ở cột menu bê...
Mon, 22 Tháng 8, 2022 at 4:18 CH

Cùng danh mục