Tồn kho

Chi tiết phiếu điều chuyển
Phiếu điều chuyển sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử. Nội dung 1) Thông tin trên thẻ Chi tiết  2) Thông tin trên thẻ Lịch sử ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 3:59 CH
Kho hàng trong Tồn kho nâng cao
Một đặc điểm nổi bật của Tồn kho nâng cao là khả năng quản lý tồn kho trên nhiều kho hàng khác nhau, bên cạnh việc ghi nhận lịch sử, hoặc được hỗ trợ các ng...
Thu, 19 Tháng 8, 2021 at 10:38 SA
In tồn kho
Sau khi tạo các phiếu điều chuyển, điều chỉnh, mua hàng, bên cạnh việc xem trực tiếp trên Trang quản trị, Nhà bán hàng còn thể in các phiếu này nhằm hỗ trợ ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 3:27 CH
Tạo phiếu điều chỉnh
Với tồn kho nâng cao, tăng/giảm số lượng trong 1 kho được thực hiện bằng các Điều chỉnh. Tác vụ này giúp người bán:  Điều chỉnh số lượng chênh lệch với t...
Mon, 29 Tháng 11, 2021 at 5:26 CH
Hoàn điều chỉnh
Phiếu điều chỉnh khi đã tạo thì không thể chỉnh sửa trực tiếp. Vì thế, người bán chỉ có thể hủy tác vụ điều chỉnh bằng chức năng Hoàn điều chỉnh. Bạn cầ...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 5:00 CH
Chi tiết phiếu điều chỉnh
Phiếu điều chỉnh sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử. Nội dung 1) Thông tin trên thẻ Chi tiết 2) Thông tin trên thẻ Lịch sử 1) Thông ti...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 4:03 CH
In phiếu điều chỉnh
Bạn cần quan tâm: In phiếu điều chỉnh In phiếu điều chỉnh Để in phiếu điều chỉnh: Tại admin Haravan, vào Quản lý Tồn kho > chọn Điều chỉnh. ...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 5:06 CH
Quản lý tồn kho sản phẩm với chế độ tồn kho cơ bản
Tồn kho sản phẩm là số lượng của một sản phẩm đang còn và sẵn sàng bán ra.  Theo dõi tồn kho sản phẩm có thể giúp bạn tránh việc bán các sản phẩm ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 4:19 CH
Nhập file dữ liệu trong phiếu điều chỉnh
Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần điều chỉnh, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để điều chỉnh được nhanh hơn.  Sự ...
Fri, 19 Tháng 11, 2021 at 2:42 CH
Cập nhật tồn kho sau khi đơn hàng bị Huỷ hoặc Hoàn trả trên kênh TMĐT
Giới thiệu tính năng: Trước đây, khi khách hàng Hủy/Hoàn trả đơn hàng trên các kênh TMĐT, việc tự động cập nhật tồn kho sẽ dẫn đến việc tạo ra tồ...
Wed, 14 Tháng 7, 2021 at 4:49 CH

Cùng danh mục

Siêu Khuyến Mãi Black Friday - Tặng Thêm 50% Thời Gian Sử Dụng