Sản phẩm

Hướng dẫn quản lý sản phẩm theo đơn vị tính
Với những ngành kinh doanh có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị bán như ngành nông sản thực phẩm, dược, cửa hàng tạp hoá việc quản lý hàng hoá theo đơ...
Sat, 20 Tháng 8, 2022 tại 8:35 CH
Quản lý giá vốn hàng hoá tại Haravan
Giá vốn hàng bán là giá trị vốn hàng hoá đã bán tại một thời điểm cụ thể (một thời kỳ hoặc một năm). Giá vốn hàng bán bao gồm: chi phí mua máy móc, dụng cụ...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 3:48 CH
Tổng quan các tính năng quản lý sản phẩm mới: lô - hạn sử dụng, sản phẩm combo, đơn vị tính và cân điện tử
Nhằm hỗ trợ nhà bán hàng gia tăng doanh thu hiệu quả cũng như quản lý nguồn sản phẩm của mình hiệu quả hơn, Haravan đã cập nhật thêm nhiều tính năng sản phẩ...
Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 11:41 CH
Hướng dẫn thiết lập cân điện tử và nhập dữ liệu sản phẩm lên cân
Kết nối cân điện tử với máy tính quản lý là bước đầu tiên trong việc bán hàng với cân điện tử. Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cân điện tử có i...
Thu, 27 Tháng 10, 2022 tại 11:20 SA
[Coming Soon] Hướng dẫn tạo Bảng giá
Tính năng Bảng giá sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo ra những bảng giá khác nhau áp dụng cho các kênh bán hàng hoặc cho từng đối tượng khách ha...
Thu, 23 Tháng 3, 2023 tại 10:03 SA

Cùng danh mục