Nâng cấp phiên bản Haravan 02

FAQ - Khi nâng cấp lên Haravan phiên bản 02 thì các ứng dụng khác đã được kết nối với Haravan có thay đổi gì không?
Sau khi Shop nâng cấp lên Haravan phiên bản 02, có một vài lưu ý về các ứng dụng như sau: I. Những nhóm khách hàng sau, vui lòng liên hệ trực tiếp bộ ph...
Tue, 16 Tháng 3, 2021 tại 3:29 CH
FAQ - Sau khi nâng cấp lên Haravan phiên bản 02 nhưng nhân viên của tôi vẫn dùng phiên bản 01 để tạo đơn hàng thì đơn hàng có được tự động cập nhật trên Haravan phiên bản 02 và ngược lại không?
Sau ngày 01/04/2021, Haravan đã thực hiện chiến dịch nâng cấp toàn bộ người dùng lên phiên bản Haravan 02, người dùng sẽ không thể truy cập được vào giao di...
Tue, 16 Tháng 3, 2021 tại 3:33 CH
FAQ - Ở phiên bản 02, tôi có thể phân quyền cho nhân viên trong lúc tao tài khoản nhân viên không?
Hiện tại bạn không thể phân quyền cho nhân viên khi vừa tạo tài khoản nhân viên trên Haravan phiên bản 02. Để phân quyền, sau khi tạo tài khoản bạn cần vào ...
Mon, 5 Tháng 10, 2020 tại 11:49 SA
FAQ - Vì sao nhân viên của tôi có nhiều quyền hơn sau khi nâng cấp lên Haravan phiên bản 02?
Vì nhân viên của bạn từng được phân quyền trên Haravan phiên bản 02, sau khi nâng cấp (bạn đang sử dụng ở cả hai phiên bản quản trị) nên quyền ở Haravan phi...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 tại 2:02 CH
Nâng cấp toàn bộ người dùng Haravan lên phiên bản Haravan 02
Kính gửi quý khách hàng!          Từ ngày 01/04/2021, Haravan thực hiện nâng cấp toàn bộ người dùng đang sử dụng phiên bản giao diện Haravan 01 lên phiên ...
Wed, 17 Tháng 3, 2021 tại 11:59 SA

Cùng danh mục