Những câu hỏi thường gặp

7/ Khi nào tôi mới nhận được hoa hồng cho những khách tôi đã giới thiệu ?
Phần thưởng hoa hồng của bạn sẽ được nhận vào ngày 30 của tháng sau khi Hợp đồng được kí. 
Wed, 29 Tháng 7, 2020 at 10:01 AM

Cùng danh mục