Cấu hình thông báo

Các biến giá trị dùng trong cấu hình thông báo
Bên cạnh mẫu mặc định có sẵn trong hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể thêm bớt, tùy chỉnh nội dung mẫu cấu hình thông báo thông qua các biến giá trị. ...
Wed, 27 Tháng 5, 2020 at 8:59 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu email thông báo
Email thông báo được gửi đến đối tượng nhận thông báo để thông báo một sự kiện.  Nhà bán hàng nhận được email thông báo khi tạo website, trích xuất dữ liệu...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:56 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu nội dung in tồn kho
Sau khi tạo các phiếu điều chuyển, điều chỉnh, mua hàng, bên cạnh việc xem trực tiếp trên Trang quản trị, Nhà bán hàng còn thể in các phiếu này nhằm hỗ tr...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:56 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu in đơn hàng
Trong một quá trình bán hàng, từ lúc phát sinh đơn hàng cho đến lúc xác nhận hoàn thành đơn hàng, từ phía Nhà bán hàng lần khách mua hàng đều có thể cần p...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:57 AM
Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu in vận đơn
Nhà bán hàng có thể sẽ cần in vân đơn ra giấy để gửi cho khách hàng, tra cứu với nhà vận chuyển hoặc lưu trữ, quản lý theo mục đích của mình. Các mục liê...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:57 AM

Cùng danh mục