Theo dõi báo cáo HaraAds

Báo cáo hiệu quả chiến dịch HaraAds
Bạn bắt đầu sử dụng HaraAds, hãy xem những hướng dẫn sau để giúp bạn Quản lý quảng cáo cùng HaraAds. Giao diện Bắt đầu khi sử dụng HaraAds là báo cáo hiệu ...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 9:58 AM
Theo dõi Cập nhật hoạt động Quảng cáo AI
Khi bạn kết nối hoàn tất tài khoản Quảng cáo Google Ads và Facebook Ads với HaraAds , hệ thống sẽ bắt đầu khởi động AI để tạo ra các hoạt động Quảng cáo nhằ...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:03 AM
Hướng dẫn đọc Dashboard HaraAds
Sau khi thiết lập tích hợp Haraads với website Haravan và tài khoản quảng cáo, tại trang quảng trị của Haravan các bạn có thể mở giao diện quản lý (Dashb...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:21 AM
Chi tiêu thống kê trên Dashboard HaraAds bao gồm những kênh nào?
"Ngân sách đã sử dụng" trên Dashboard Haraads ( hoặc hóa đơn) sẽ bao gồm tổng chi tiêu trên các tài khoản đang liên kết với Haraads  trong khoảng ...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:18 AM

Cùng danh mục