Các thiết lập ban đầu cho HaraAds

Hướng dẫn triển khai HaraAds
Chào Nhà bán lẻ! Quá trình triển khai HaraAds sẽ có 04 bước chính: (1) Liên kết tài khoản Quảng cáo. (2) Thiết lập mục tiêu. (3) Giúp AI hiểu về doanh n...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:09 AM
Hướng dẫn kết nối tài khoản với HaraAds
Để kết nối tài khoản với HaraAds bạn cần có sẵn các tài khoản sau: 1. Tài khoản Facebook Ads - Có quyền Admin - Quản trị viên tài khoản 2. Tài khoản Googl...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:09 AM
Hướng dẫn liên kết tài khoản quảng cáo Facebook với HaraAds
Điều kiện để sử dụng API HaraAds là tài khoản Facebook Ads của bạn phải nằm dưới một tài khoản Business Manager (BM). Do đó bạn cần chuẩn bị một số nội dung...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:10 AM
Hướng dẫn liên kết tài khoản Google Ads với HaraAds
Chuẩn bị: - Email mail đăng nhập với quyền quản trị  - Tài khoản Google Ads đã liên kết sẵn với Merchant Center Thực hiện: 1. Nhấp chọn Google >...
Mon, 20 Tháng 7, 2020 at 11:54 AM

Cùng danh mục