Giới thiệu về HaraAds

Nguyên lý hoạt động của HaraAds
Al Haraads áp dụng mô hình quảng cáo theo dạng phễu để quản lý, tối ưu và phân bố ngân sách trong suốt vòng đời của các chiến dịch quảng cáo của Haraads. ...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:08 AM
Chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook & Google
Để chấp nhận quyền quản lý cho HaraAds trên Facebook bạn cần thực hiện theo các bước sau đây: 1. Truy cập vào tài khoản Facebook Business. 2. Chọn &...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:11 AM
Chi phí và cách để thanh toán quảng cáo với HaraAds
Để hiểu chi tiết về chi phí quảng cáo của HaraAds bạn có thể tham khảo Bảng giá  Ngoài ra, bạn có thể nhập bảng giá dịch vụ: Và điền ngân sách quảng cáo...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:17 AM
Thanh toán cho HaraAds
Chúng tôi sẽ thu phí bằng cách trừ trực tiếp vào thẻ bạn đã liên kết với Haraads mỗi 15 ngày, vào đầu và giữa tháng. Vì vậy để đảm bảo Al không bị gián đoạn...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:01 AM
Hướng dẫn Hủy đăng ký HaraAds
Để hủy đăng ký sử dụng HaraAds, ngưng sử dụng tính năng này trên hệ thống cần tiến hành các bước sau: Bước 1: Vào phần "Cài đặt"  Bước 2: Vào &q...
Wed, 3 Tháng 6, 2020 at 10:02 AM

Cùng danh mục