Chiến dịch

Tổng quan về chiến dịch
Chiến dịch trong Haraloyalty có thể được hiểu là một chương trình khuyến mãi được gửi đến một nhóm khách hàng nhất định của cửa hàng. Khách hàng sẽ nhận đượ...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:38 PM
Tạo chiến dịch
Để có thể tạo một chiến dịch trên Haraloyalty bạn, bạn có 2 cách để thực hiện: Tạo chiến dịch nhanh từ nhóm khách hàng Sử dụng tính năng tạo chiến dịch ...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:39 PM
Thống kê hiệu quả chiến dịch
Các chiến dịch và chương trình khuyến mãi của bạn đã được tạo và gửi đến khách hàng của mình. Tiếp theo, bạn cần kiểm tra và phân tích thống kê để xác định ...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:38 PM
Gửi tin nhắn nháp
Trước khi một chiến dịch được tạo ra và gửi đến khách hàng, bạn có thể gửi tin nhắn nháp đến số điện thoại nội bộ để kiểm tra nội dung tin nhắn trước khi gử...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:39 PM

Cùng danh mục