Giới thiệu về HaraLoyalty

Haraloyalty là gì?
Một nghiên cứu của Cục quản lý các doanh nghiệp nhỏ cùng với Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho rằng chi phí để có được một khách hàng mới tốn gấp 5-7 lần so với c...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:33 PM
Cách tính phí cho Haraloyalty
HIện tại hệ thống Haraloyalty đang có 3 gói sản phẩm: Standard, Advanced và Premium. Đối với gói Premium bạn cần liên hệ với nhân viên của Haravan để nhận đ...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:34 PM
Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi sử dụng Haraloyalty
Giai đoạn Công việc cần thực hiện Mục tiêu đạt được Chuẩn bị thông tin  dữ liệu khách hàng Nguồn dữ liệu khách hàng từ đâu? Bao nhiêu nguồn? Nhằm xác đ...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:34 PM

Cùng danh mục