Giới thiệu Hararetail

Giới thiệu về Hararetail
Chào mừng bạn đến với Hararetail! Dù cho bạn là người mới kinh doanh hay đã kinh doanh một thời gian trước đây, chúng tôi tin rằng bạn cũng sẽ tìm được nhữn...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 3:52 PM
Tài khoản Hararetail của bạn
HaraRetail có 2 loại tài khoản chính với những phân quyền khác nhau: Tài khoản chủ doanh nghiệp và tài khoản nhân viên. Tài khoản chủ doanh nghiệp là tà...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 2:51 PM
Đăng nhập vào Hararetail
Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng. Đăng nhập vào HaraRetail Sau khi đã có tài khoả...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 2:52 PM
Thêm tài khoản nhân viên
Tính năng Thêm mới tài khoản cho phép bạn tạo tài khoản đăng nhập vào Haravan cho từng nhân viên, sau đó phân quyền cho nhân viên đó. Để thêm mới nhân v...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 2:52 PM
Cộng đồng Hararetail
Khi bạn bán hàng với HaraRetail, luôn có những cộng đồng để giúp đỡ bạn. Ngoài trung tâm tư vấn của Haravan, còn có nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài có thể giúp...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 2:53 PM

Cùng danh mục