Khuyến mãi

Tổng quan về khuyến mãi
Khuyến mãi Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng tung ra các chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá đến cách hàng không chỉ cách dễ dàng, chuyên nghiệp mà còn có ...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:32 PM
Tạo chương trình khuyến mãi
Các chương trình giúp Nhà bán hàng tạo ra các khuyến mãi tự động cho nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể. Khi nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể đư...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:40 PM
Tạo mã khuyến mãi (coupon)
Mã khuyến mãi trong hệ thống Haravan hỗ trợ nhiều tùy chọn thiết lập nhằm giúp Nhà bán hàng tạo các khuyến mãi hợp với nhu cầu.  Để tạo mã khuyến mãi, Nh...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:40 PM

Cùng danh mục