Quản lý đơn hàng

Hiểu về đơn hàng
Hiểu về chức năng đơn hàng của hệ thống Haravan sẽ giúp Nhà bán hàng vận hành việc kinh doanh tốt hơn. Sau khi Khách mua hàng đặt hàng trên bất kì kênh bán ...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 4:03 PM
Cấu hình xử lý đơn hàng
Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị → Cấu hình → Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng. ...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:48 PM
Các trạng thái của đơn hàng
Khi một đơn hàng phát sinh từ một trong các kênh bán hàng và được đẩy dữ liệu về trang Omnipower, đơn hàng này sẽ trải qua một vòng đời từ lúc bắt đầu đến ...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 10:51 AM
Danh sách đơn hàng
Trang Danh sách đơn hàng là nơi tập trung từ tất cả kênh bán hàng: website, POS, lazada,... Với danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng có thể thực hiện các th...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 10:51 AM
Tạo đơn hàng
Tạo đơn hàng trong trang Omnipower giúp Nhà bán hàng chủ động tạo đơn hàng khi nhận được yêu cầu của Khách mua hàng, trong trường hợp Khách mua hàng không ...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:21 PM
Xem chi tiết đơn hàng
Sau khi bất kỳ một đơn hàng nào được ghi nhận dữ liệu trên Omnipower, đó có thể là đơn hàng tự tạo, đơn hàng trên website, đơn hàng POS,... thì Nhà bán hàng...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:22 PM
Chỉnh sửa đơn hàng
Chỉnh sửa đơn hàng giúp Nhà bán hàng thực hiện các thao tác cần thiết mà từ đó, việc quản lý đơn hàng được chính xác và hiệu quả hơn. Thao tác chỉnh sử...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:22 PM
Các thao tác xử lý đơn hàng
Nội dung trong bài viết: Xác nhận đơn hàng Xử lý giao hàng Xác nhận thanh toán   Từng đơn hàng  Nhiều đơn hàng  Hoàn trả     Hủy đơn hàng     X...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:22 PM
Quản lý đơn hàng
Có rất nhiều việc mà Nhà bán hàng có thể thực hiện cho một đơn hàng: tạo đơn, các thao tác chỉnh sửa, các thao xử lý,...  Tuy nhiên, có một số thao tác...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:23 PM
In đơn hàng
Để có thể tiến hành in đơn hàng bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau: Truy cập vào chi tiết từng đơn hàng và chọn in đơn hàng. Chọn nhiều đơn hàng ở ...
Mon, 25 Tháng 5, 2020 at 2:23 PM

Cùng danh mục