Cấu hình thanh toán

Các phương thức thanh toán
Hiểu được quy trình thanh toán là một bước quan trọng hướng tới việc nhận được thanh toán từ khách mua hàng một cách thuận tiện. Khi khách hàng thanh toán...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:49 PM
Cấu hình Trang thanh toán online (Checkout)
Sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, họ sẽ sử dụng Trang thanh toán online (Checkout) để nhập thông tin giao hàng và chi tiết thanh toán. Bạn ...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:48 PM
Thay đổi ngôn ngữ Trang thanh toán online (Checkout)
Tính năng thay đổi ngôn ngữ cho giao diện trang thanh toán (Checkout) trên website bán hàng sẽ giúp bạn tiếp cận đến những tập khách hàng tiềm năng hơn. Hiệ...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:52 PM
Hướng dẫn cài đặt thanh toán online qua Ví Moca trên Ứng dụng Grab
Hiểu hơn về Ví Moca trên Ứng dụng Grab Một trong những phương thức thanh toán online phổ biến nhất với người dùng Việt Nam;. Hỗ trợ liên kết với hơn 20...
Thu, 19 Tháng 11, 2020 at 6:11 PM

Cùng danh mục