Messenger Shopping

Trải nghiệm thực tế của khách hàng với Messenger Shopping
Khách hàng có thể bắt đầu 1 cuộc hội thoại với bạn trên Messenger thông qua nút biểu tượng Gửi tin nhắn trên website hoặc nút gửi tin nhắn trên Fanpage của ...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:42 PM
Các cài đặt cơ bản của Messenger Shopping
Bạn có thể sử dụng tính năng này để biến Messenger như 1 kênh bán hàng: khách hàng có thể xem, chọn mua sản phẩm và thanh toán trực tiếp ngay trong Messenge...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:42 PM
Gửi cập nhật về tình trạng đơn hàng ngay trên Messenger
Sau khi cài đặt thành công Messenger Shopping, khách hàng của bạn có thể tiến hành thanh toán và nhận các thông tin cập nhật về tình trạng đơn hàng ngay tro...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:43 PM
Thêm biểu tượng gửi tin nhắn vào website
Nếu như bạn đang sử dụng Messenger Shopping, bạn có thể thêm 1 biểu tượng gửi tin nhắn vào website:  Khách hàng có thể click vào biểu tượng này để nhắn t...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:44 PM
Tuỳ chỉnh tin nhắn tự động trong Messenger
Sau khi cài đặt Messenger Shopping, khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn tự động xác thực đơn hàng và cập nhật trạng thái vận chuyển. Bạn có thể tuỳ chỉnh n...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:44 PM
Tùy chỉnh Menu Messenger
Bạn có thể tuỳ chỉnh các menu hiển thị trong Messenger khi khách hàng bắt đầu cuộc hội thoại. Menu mặc định sẽ chứa các nút bấm: Mua sắm ngay, Bộ sưu tập, T...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:45 PM

Cùng danh mục