Quản lý đơn hàng

Lưu trữ cập nhật, xác nhận và tra cứu đơn hàng ngay trên phiên chat
Bên cạnh tính năng nổi bật như ‘Tạo đơn hàng’ ngay trên khung chat, bạn sẽ không thể không chú ý đến tính năng ‘Lưu trữ cập nhật giao dịch gần nhất’ giữa kh...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:39 PM
Theo dõi tình trạng đơn hàng và lịch sử mua hàng
Trong lúc giao dịch, việc khách hàng hủy bỏ đơn hàng vì lý do nào đó, hoặc bị “bom hàng”, bạn sẽ kiểm soát việc hủy bỏ giao dịch này như thế nào? HaraSocia...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:40 PM

Cùng danh mục