Kết nối kênh bán hàng

Liên kết với HaraSocial
Bán hàng trên Facebook đang trở thành một xu thế kiếm tiền trong năm 2018, và Haravan tin rằng nó sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Việc bán hàng trên Faceboo...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 2:48 PM
Liên kết với Lazada
Lazada hiện là một trong những sàn Thương mại điện tử phát triển và đứng đầu Việt Nam hiện nay. Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 2:49 PM
Thay đổi mật khẩu tài khoản Haravan để kết nối với Lazada
Lý do & chi tiết của yêu cầu thay đổi Theo chính sách bảo mật của Lazada, để có thể kết nối với kênh bán hàng Lazada, mật khẩu Haravan của bạn cần ...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 2:50 PM
Liên kết với Tiki
Trong những năm gần đây Tiki hiện là một trong những sàn Thương mại điện tử phát triển hàng đầu Việt Nam hiện nay. Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 2:50 PM
Liên kết với Shopee
Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Shopee nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống Harav...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 2:50 PM

Cùng danh mục