Cấu hình website

Thiết lập Google Analytics cho website của bạn
Google Analytics (viết tắt là GA) là một công cụ vô cùng mạnh mẽ và được cung cấp miễn phí hoàn toàn từ Google. Google Analytics cung cấp cho người sử dụn...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:31 AM
Thiết lập Facebook Pixel cho cửa hàng của bạn
Facebook Pixel là một đoạn mã (JavaScript) mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo. Khi Nhà bán hàng chèn đoạn mã này vào trang web, Facebook hỗ trợ Nhà ...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:53 AM
Mật khẩu bảo vệ cửa hàng
Tại sao bạn cần đặt mật khẩu bảo vệ cho cửa hàng trực tuyến? Bạn vừa tạo tài khoản tại Haraweb và đang thiết lập các thông tin ban đầu cho cửa hàng của mì...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:53 AM
Cấu hình thông tin chung cho cửa hàng
Một số thông tin cơ bản cho cửa hàng của bạn có thể được cấu hình tại đây. Bao gồm: Thông tin mô tả cửa hàng Địa chỉ cửa hàng Tiêu chuẩn & Định dạng...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:54 AM

Cùng danh mục