Blogs

Bài viết blog
Viết blog là một cách tuyệt vời nhất giúp tăng thêm lượt truy cập vào website và tăng thời gian khách hàng dừng chân tại website của bạn. Từ đó, giúp tăng c...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:08 AM
Danh mục blog
Danh mục blog nhằm giúp cửa hàng chia bài viết theo chủ đề giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin mong muốn. Việc phân chia danh mục blog sẽ giúp khách ...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:08 AM
Quản lý bình luận
Bạn có thể cho phép bình luận từ khách hàng trên các bài đăng blog; có thể tắt chức năng bình luận, cho phép bình luận và có duyệt trước, cho phép bình luận...
Fri, 15 Tháng 5, 2020 at 11:08 AM

Cùng danh mục