Quản lý sản phẩm

Hiểu về sản phẩm
Sản phẩm (product) là bất cứ thứ gì bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, có t...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:42 PM
Thêm mới và cập nhật sản phẩm
Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin của sản phẩm như giá, thuộc tính, mã sản phẩm, biến thể, mô tả.... tại trang quản lý sản phẩm ở Haravan. Trong ...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:42 PM
Các thông tin chi tiết của sản phẩm
Những thông tin mà bạn cung cấp cho sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến cách sản phẩm thể hiện đến cho khách hàng, giúp bạn dễ dàng quản lý cũng như giúp khách hàng n...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM
Thuộc tính và biến thể của sản phẩm
Với một sản phẩm bạn có thể thêm nhiều thuộc tính và từ sự kết hợp của các thuộc tính đó tạo ra nhiều phiên bản cho sản phẩm của bạn. VD: Giả sử bạn bán...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM
Tạo và In barcode
Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm kinh doanh tốt nhất dành cho bạn, Haravan đã tích hợp tính năng in Barcode vào trong phần quản lý sản phẩm. Sau...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM
Hình ảnh sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm  sẽ giúp khách hàng nhìn thấy và dễ dàng hình dung sản phẩm mà bạn muốn bán trên các kênh bán hàng online mà bạn đã kết nối với Haravan. N...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM
Nhóm sản phẩm
Bạn có thể nhóm những sản phẩm cùng loại với nhau, việc này sẽ giúp cho khách hàng của bạn dễ dàng tìm thấy những sản phẩm cần mua một cách nhanh chóng. Các...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM
Tổng quan về thao tác nhập và xuất danh sách sản phẩm
Nếu bạn cần chuyển dịch một lượng lớn sản phẩm giữa HaraRetail với một hệ thống khác, khi đó bạn sẽ cần sử dụng file CSV (comma-separated values) hoặc XLS (...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM
Nhập danh sách sản phẩm
Việc nhập danh sách sản phẩm giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ các nền tảng khác sang Haravan hoặc nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho nhiều sản phẩm/ quản lý ...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM
Xuất danh sách sản phẩm
Cách xuất danh sách sản phẩm Để xuất sản phẩm sản phẩm từ hệ thống Haravan, bạn cần làm các bước sau đây: Bước 1:  Đăng nhập vào Haravan, chọn Sản phẩ...
Wed, 29 Tháng 4, 2020 at 2:43 PM

Cùng danh mục